โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็กประจำปี2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัด #โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็กประจำปี2565 ดำเนินการโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีนายประมวล ผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาอบต.โนนรัง รพสต.ปฏิรูปที่ดิน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่1..กฎหมายจราจร/สัญญาณจราจร #วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรชุมพวง กิจกรรมที่2..การขับขี่ปลอดภัย/ป้องกันและช่วยเหลือเด็กติดรถยน์ #วิทยากรศูนย์ฮอนด้าเกริกไกร/บิ๊กวิงโคราช กิจกรรมที่3..ทักษะการขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอกหน่วยงานดูทั้งหมด

ลำดับ เรื่อง วันที่อัพเดท

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด

ลำดับ เรื่อง วันที่อัพเดท

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภายนอกหน่วยงานดูทั้งหมด

ลำดับ เรื่อง วันที่อัพเดท

นายเสวียน สุทธิไชยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
โทร.087-2595454

นายอนันต์ จันทรานุวงค์
รองนายก อบต.โนนรัง
โทร 082-8719038

นายประมวล ผาสุข
รองนายก อบต.โนนรัง
โทร 081-2656429

นายสหเทพ อนุรักษ์โกศล
เลขานายก อบต.โนนรัง
โทร 064-7476624

   2022

   2020